Buďme skutečnou změnou

Cesta ke společné svobodě

  Většina lidí, jimž nevyhovují stávající existenční podmínky, opakovaně a bezvýsledně poukazuje na všechno, co je na světě špatně a co je potřeba změnit. Oduševnělejší (probuzenější) jedinci začínají pozvolna chápat, že rozhodující změna musí nastat ponejprv u nich samých. Málokdo však evidentně ví, jak změny docílit a čím vlastně začít, ba co víc, leckomu uniká významná skutečnost, že dílčí změny lze realizovat jen velmi omezeně, zpravidla na úkor jednotlivců a s možným mírně negativním dopadem na budoucnost, neboť při nich obvykle dochází k odchýlení od základních principů sloužících k upevňování celo-společenské jednoty, jež je nutným předpokladem k dosáhnutí stavu vesmírné harmonie.

   A právě to je posláním této knihy a mým úkolem jakožto jejího autora. Každého, kdo se vědomě a s ryzími úmysly rozhodne vzít ji do ruky, provedu napříč kapitolami „začarovaným bludištěm věků“ a pokusím se mu krok za krokem osvětlit všechna jeho temná zákoutí.


Nechť je tato kniha vstupenkou

do nového, krásnějšího světa,

do světa bez otroctví,

do světa vzájemného pochopení a Lásky.

Bytostně doufám v to, že všechny své budoucí čtenáře myšlenkově i reálně propojí, a že jim bude jasným a srozumitelným vodítkem k uskutečňování podstatných životních změn potřebných k revitalizaci společnosti, potažmo k utváření solidárního komunitního systému.

Vydání knihy je momentálně plánováno na léto 2022.

»Kéž zhmotňují se vize ryzí, kéž nepravosti ze snů mizí, kéž pozemšťané zralých plodů štěstí zaslouženě sklízí.«

Buďme skutečnou změnou. Milujme se, propojujme se, vzájemně si pomáhejme a tvořme šťastnou přítomnost.

Jasan J. Ještěrka