Svobodný společenský systém, jenž je smysluplnou alternativou stávajícího pseudodemokratického egosystému. Jeho funkčnost a efektivnost je založena na altruistickém pojetí života a na uvědomělé součinnosti dobrých lidí, jeho podstata spočívá v utváření celospolečenské harmonie a ve snaze o dosažení trvalého světového míru.

Motto Komsystému:

Milujme se, propojujme se, vzájemně si pomáhejme a tvořme společně šťastnou přítomnost.

Čtyři pilíře Komsystému:

POSPOLITOST   •   PERMAKULTURA   •   POLYAMORIE   •   PSYCHOHYGIENA

Základním kořenem Komsystému je kniha Buďme skutečnou změnou aneb Cesta ke společné svobodě, která by měla být veřejnosti k dispozici začátkem léta 2022 a plnit funkci srozumitelného a snadno uchopitelného návodu, jak jednotně postupovat při uskutečňování společenské reformy a jak si počínat při budování zdravých mezilidských vztahů. 

aktuální počet členů:

0

aktuální počet kruhových komunit:

1

aktuální počet smíšených komunit:

0

aktuální počet komunitních center:

0